kamienie
dla Twojej

inspiracji…

Kruszywa

Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg. Ze względu na sposób pozyskania rozróżnia się następujące kruszywa:
Kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, rozdrobnione w wyniku erozji skał lub , występujące w przyrodzie w postaci luźnych okruchów skalnych. Uzyskuje się je przez wydobycie z dna rzek, jezior lub kopalni piasku i żwiru. Kruszywa naturalne dzielą się na:
- żwirowe
- łamane - otrzymywane się przez mechaniczne rozdrobnienie skał.
Kruszywa sztuczne pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku termicznej bądź innej modyfikacji odpowiadają kruszywom sztucznym według PN-86/B-23006.Kruszywa z recyklingu pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku przeróbki nieorganicznych materiałów, uprzednio stosowanych w budownictwie.


Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na Allegro
Allegro